JSP Page
Search
Marquee

สถานศึกษาสามารถเรียกดูรายการโอนเงินผ่านระบบงานคืนเงินสถานศึกษาโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านทาง www.studentloan.ktb.co.th ของธนาคาร

EDU
EDU
loading ..
เว็บไซด์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ
สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ


เรื่องง่ายทางการเงินสำหรับคนทำงาน

 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย ด้วยบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏและธนวัฏพิเศษ ผนวกประกันชีวิตกลุ่มเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้คุณดีไซน์คุณภาพชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยวงเงินสำรองที่ธนาคารจัดสรรให้ อัตราดอกเบี้ยต่ำและคิดตามวงเงินใช้จริง อีกทั้งผ่อนชำระได้เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณ

 

วงเงินสูง 5-10 เท่า

 • ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน
 • พิเศษสำหรับหน่วยงานที่ทำข้อตกลงสินเชื่อสวัสดิการกับธนาคาร พิจารณาวงเงินกู้สูงสุดถึง 10 เท่าของเงินเดือน

 

ดอกเบี้ยต่ำ - ชำระตามต้นกำลัง

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดในระบบสถาบันการเงิน MRR+3.5
 • ระหว่างเดือน เลือกชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้ และชำระเงินต้นได้ตามจำนวนที่ต้องการ
 • กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อ 1 ปี (ต่ออายุปีต่อปีโดยอัตโนมัติ)

 

สมัครง่าย

 • สมัครเพียงครั้งเดียว คงสิทธิตราบเท่าที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย
 • บุคคลในหน่วยงานเดียวกันเป็นผู้ค้ำประกันได้ หากทำประกันชีวิตกลุ่มจะได้รับสิทธิพิเศษ
 • พิเศษสุดสำหรับผู้บริหารระดับสูง ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบุคคลรับประกัน พร้อมรับสิทธิพิเศษฟรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีเงินเดือนสุทธิเบิกจ่ายผ่านเข้าบัญชีไม่น้อยกว่า 15% ของเงินเดือนผู้กู้ติดต่อกัน 3 เดือน
 • เป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่มั่นคง มีเงินเดือนสุทธิเบิกจ่ายผ่านเข้าบัญชีไม่น้อยกว่า 25% ของเงินเดือนผู้กู้ติดต่อกัน 3 เดือน กำหนดรายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาท

** (เงินเดือน หมายถึง เงินรายได้ที่ได้รับประจำทุกเดือนที่หน่วยงานต้นสังกัดจ่ายให้ เช่น เงินเดือน เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ และ เงินช่วยเหลือบุตร เป็นต้น ทั้งนึ้ไม่รวมเงินโบนัส หรือเงินรางวัลพิเศษ)

 

สมัครสินเชื่อธนวัฏ Online

 • สินเชื่อธนวัฏสำหรับข้าราชการ
 • สินเชื่อธนวัฏสำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สินเชื่อธนวัฏสำหรับเอกชน
 • สินเชื่อธนวัฏสำหรับพนักงานกรุงไทย

 

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน และหนังสือรับรองรายได้
 • หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินอนุมัติ (เฉพาะครั้งแรกที่สมัครหรือขอเพิ่มวงเงิน)
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้ 15.00%
 • ค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ 200 บาท

 

ยกระดับชีวิตที่ดีกับสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

 • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย 1551 (www.contactcenter.ktb.co.th)


 

       
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ MSIE 8 ขึ้นไป จอภาพขนาด 1024x768 พิกเซล
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บมจ.ธนาคารกรุงไทย